Warunki przechowywania opon

Niezbędnym warunkiem właściwego przechowywania opon jest przygotowanie odpowiedniego miejsca. Idealne warunki spełniałoby suche, zamknięte pomieszczenie z odciętym dostępem światła. Temperatura nie powinna przekraczać temperatury pokojowej ani spadać poniżej zera. Także wilgoć nie jest wskazana ze względu na jej destrukcyjne właściwości przy tak długim okresie składowania. W pobliżu opon nie powinny się znajdować chemikalia, takie jak rozpuszczalniki czy produkty ropopochodne. Przechowywanie opon na zewnątrz jest niedopuszczalne ze wzlędu na promieniowanie UV oraz różnicy temperatur, powodujące starzenie się opony i jej niszczenie. Z tego samego powodu nie można umiejscawiać opon w pobliżu innych źródeł ciepła, tj. grzejniki.

Opony muszą być bezwględnie suche, szczególnie jeśli przechowujemy je w ochronnych workach foliowych. Dodatkowo warto oznaczyć opony np. PP - Prawa Przód, LT - Lewa Tył, żeby za kilka miesięcy nie mieć problemu z ich ponownym montażem.

Podłoże w miejscu w którym zamierzamy umieścić opony powinno być wyłożone kartonem lub płytą pilśniową, by oddzielić je od betonu.