Indeks prędkości

Indeks prędkości (z angielskiego Speed Index) jest to maksymalna prędkość z jaką może poruszać się samochód wyposażony w opony danego typu, o łącznej wadze równej maksymalnemu obciążeniu określonemu przez indeks nośności.

TypPrędkość [km/h]TypPrędkość [km/h]TypPrędkość [km/h]TypPrędkość [km/h]TypPrędkość [km/h]
A1 5 E 70 L 120 R 170 V 240
A8 40 F 80 M 130 S 180 W 270
B 50 G 90 N 140 T 190 Y 300
C 60 J 100 P 150 U 200 VR powyżej 210
D 65 K 110 Q 160 H 210 ZR powyżej 240

Aby poprawnie odczytać wartość, należy znaleźć odpowiednie oznaczenie na boku opony, mogące wyglądać następująco: 175/70 R 15 84 U. Indeks prędkości jest oznaczany literami, w tym przypadku poprzez U, co odpowiada 200km/h.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że dla opon typów VR i ZR maksymalne obciążenie zostało podane dla prędkości, odpowiednio, 210 i 240 km/h.

Dodatkowo opony poniższych typów posiadają dodatkowe ograniczenia:

  • V - w przypadku prędkości wyższej niż 210km/h należy zmniejszyć obciążenie o 3% na każde 10 km/h więcej.
  • W - w przypadku prędkości wyższej niż 240km/h należy zmniejszyć obciążenie o 5% na każde 10 km/h więcej.
  • Y - w przypadku prędkości wyższej niż 270km/h należy zmniejszyć obciążenie o 5% na każde 10 km/h więcej.

Jest to bardzo ważna cecha opony, której zaniżenie lub jazda z prędkością wyższą niż przewidziana, może skutkować poważnymi konsekwencjami, jak uszkodzenie opony, a nawet spowodowanie wypadku.

W przypadku opon letnich obowiązuje bezwzględny zakaz używania opon z niższym indeksem prędkości niż wybrany przez producenta. Natomiast w przypadku opon zimowych, ze względu na niższą prędkość z jaką porusza się pojazd, można użyć opon z maksymalnie o jeden punkt niższym indeksem niż zalecany przez producenta, jednak nie niższy niż Q.

Ponadto należy wziąć pod uwagę większe zużycie opon oraz możliwe inne zachowanie auta podczas jazdy. Również to że producent samochodu precyzyjnie dobiera indeks, biorąc pod uwagę m.in. masę i moc pojazdu, przemawia za zastosowaniem się do zaleceń.